Wyniki
Data Temat
2011-06-01 15:03 kształtowanie krajobrazu
2011-02-16 09:33 Ozdobne
2011-02-16 09:32 Ozdobne
2011-02-04 08:38 Fitopatologia szczegółowa
2011-02-03 14:28 Egzamin z sadownictwa
2011-01-28 10:40 Warzywnictwo ekologiczne
2011-01-26 12:19 Jakość i bezpieczeństwo żywności
2011-01-14 20:13 Wyniki z sadownictwa - list od pani Oberc
2011-01-12 11:45 Wyniki z entomologii
2010-09-28 13:04 Biologiczna ochrona - dr Pniak
2010-07-09 18:35 biologia molekularna
2010-06-22 10:46 Wyniki ze statystyki
2010-06-08 12:52 zaliczenie ćwiczeń statystyka
2009-06-17 12:49 Wyniki ISOR
2009-05-27 14:19 Wyniki z Fizjologii Roślin
2009-04-29 12:04 Dendrologia- elektyw
2009-03-14 10:24 Egzamin poprawkowy z dendro
2009-02-17 12:44 Sadownictwo
2009-02-13 10:04 ozdobne - wyniki
2009-01-30 17:11 Bioróżnorodność
2009-01-30 13:29 wyniki nasiennictwo
2009-01-28 18:16 Wyniki - proekologiczna
2008-11-27 17:50 Wyniki dendro - iglaste 2
2008-11-05 15:39 Wyniki z dendro - sosnowate
2008-07-09 16:09 Fitopatologia- egzamin
2008-07-08 12:59 Egzamin biochemia
2008-07-08 12:07 Fizjologia roślin z 4.VII
2008-07-01 18:13 Warzywnictwo z prof.Libikiem
2008-06-24 16:48 Entomologia-egzamin
2008-06-04 14:01 Fizjologia roślin
2008-06-04 10:22 Poprawa z fitopatologii
2008-02-14 11:51 Nawożenie i ekologia owadów
2008-02-05 10:14 Dendrologia egzamin
2008-01-21 17:03 Fitosocjologia
2008-01-18 13:56 Nawożenie 1a
2008-01-16 18:31 Dendrologia liściaste z 15.01
2007-12-21 12:11 Dendrologia liściaste z 18.12
2007-12-15 09:04 Ekologia wyniki zaliczenia
2007-11-30 08:51 Dendrologia - poprawy
2007-11-21 14:47 Dendrologia z 20.11
2007-11-02 16:26 Nawożenie - grupa 2a
2007-11-01 06:35 Dendrologia iglaste
2007-09-24 14:09 Biochemia termin 2
2007-06-29 10:46 I termin ekonomika
2007-06-29 10:43 I termin botanika
2007-06-29 10:41 I termin biochemia
2007-06-20 11:24 egzamin Gleboznawstwo termin1
2007-06-04 10:12 Wyniki kolokwium z zoologii
2007-04-27 19:43 biochemia
2007-04-10 07:07 wyniki z botaniki i ekonomiki